15.07.2020 - Sebastian Stanowski

Niezdolność do pracy – choroba lub wypadek pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy zatrudniony na fazie A w przypadku choroby przez pierwsze dwa dni niezdolności do pracy nie otrzymuje wynagrodzenia. Drugi dzień podlega rekompensacie. Rekompensata przyjmuje formę dodatku do wynagrodzenia, który wynosi 0,71% (praca biurowa i administracyjna) oraz 1,16% (branża techniczna i przemysłowa). Dodatek ten pracownik otrzymuje z wypłatą wynagrodzenia dlatego nie jest on ponownie wypłacany przy drugim dniu choroby.

Pracownik zatrudniony na fazie B i C ma prawo do wypłaty wynagrodzenia już od drugiego dnia niezdolności.

Umowa zawierająca klauzulę o tymczasowym charakterze zatrudnienia (większość umów na fazie A) zostaje natychmiast zakończona w przypadku choroby. Po zakończeniu kontraktu od 3 dnia niezdolności pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez UWV (Ziektewet). Zasiłek wypłaca UWV a nie agencja pracy ze względu na brak pracodawcy po zakończeniu umowy. Trwa on maksymalnie 2 lata.

 

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku Ziektewet to 70% wynagrodzenia dziennego ustalanego przez UWV (średnie dzienne wynagrodzenie). Agencja pracy zobowiązana jest natomiast do uzupełnienia wysokości zasiłku:

  • Przez 52 tygodnie do 90% wynagrodzenia dziennego
  • Od 53 do 104 tygodnia do 80% wynagrodzenia dziennego

W przypadku zatrudnienia na fazie B lub C wysokość zasiłku jest taka sama przy czym całą kwotę wypłaca pracodawca (agencja pracy) gdyż kontrakt nie zawierający klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia nie zostaje zakończony z dniem wystąpienia niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy powyżej 2 lat

Pracodawca po 2 latach niezdolności do pracy ma prawo do zwolnienia pracownika, musi w tym celu jednak uzyskać zgodę UWV.

W przypadku kiedy pracownik jest niezdolny do pracy prawie dwa lata ale spodziewa się poprawy stanu zdrowia i powrotu do pracy może uzgodnić z pracodawcą dłuższą niż 2 lata wypłatę wynagrodzenia.

Jeżeli po 2 latach pracownik jest w dalszym ciągu częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy może złożyć do UWV wniosek o zasiłek WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), który dzieli się na dwa rodzaje zasiłków:

 

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) – niezdolność częściowa z perspektywą na poprawę
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) – niezdolność całkowita lub w bardzo dużym stopniu z brakiem perspektyw na poprawę stanu zdrowia

Po 88 tygodniach niezdolności UWV wysyła list, w którym informuje o możliwości złożenia wniosku o zasiłek WIA. Należy zrobić to ostatecznie w 93 tygodniu niezdolności!

Wróć do listy artykułów