Składki WW (werkloosheidswet) w Holandii
15.07.2020 - Sebastian Stanowski

Składki WW (werkloosheidswet) – fundusz pracy w razie braku pracy

Składki WW (werkloosheidswet) – fundusz pracy w razie braku pracy

Od 1 stycznia 2020 jest dla pracodawców korzystniejsze zatrudnienie pracownika na podstawie kontraktu na czas nieokreślony. Ustawa WAB wprowadziła niższe składki WW (fundusz „bezrobocia”) dla pracowników na stałych kontraktach niz dla pracowników na kontraktach „elastycznych”.

Rząd chce w ten sposób zachęcać pracodawców do zawierania umów na czas nieokreślony.

Z dniem 1 stycznia 2020 przepadają składki WW zależne od sektora zatrudnienia i wprowadzony zostaje jedynie podział na niskie i wysokie składki.

Umowa o pracę na czas nieokreślony potwierdzona do 1 kwietnia 2020

Jeżeli kontrakt na czas określony przeszedł w kontrakt na czas nieokreślony bez sporządzania nowej umowy konieczny jest aneks do starej umowy. Jest to wystarczające aby pracodawca mógł skorzystać z niskich składek WW. Może odprowadzać je już od 1 stycznia.

Pracodawcy mają czas do 1 kwietnia aby podpisać z pracownikami aneks lub nową umowę z pracownikami. Z aneksu lub umowy musi także wynikać, że pracownik już przed 1 stycznia 2020 był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Jeżeli powyższy warunek nie został spełniony pracodawca zmuszony jest do odprowadzenia wyższych składek wstecz od 1 stycznia.

Różnica między wysoką a niską składką WW

Różnica między wysoką a niską składką WW wynosi dokładnie 5 punktów procentowych.

Wysoka                   – 7,94%

Niska                       -  2,94%

 

Korekta niskiej składki

W pewnych sytuacjach po opłacaniu niskich składek może okazać się, że jednak należne były składki WW wysokie. Pracodawca jest w takim przypadku zobowiązany do samodzielnej korekty odprowadzonych składek. Kiedy pracodawca musi skorygować opłacone składki:

  • Umowa na czas nieokreślony kończy się w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy
  • Pracownik pracuje więcej godzin niż zakłada umowa i różnica ta wynosi więcej niż 30%

Co zmienia się dla pracownika?

Składki WW to w dalszym ciągu ubezpieczenie pracownika od utraty dochodu, ich odprowadzania uprawnia pracownika do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych (ww-uitkering) w przypadku utraty pracy. Ze zmianą przepisów dotyczących składek WW wchodzi w życie obowiązek umieszczania na odcinku wypłaty informacji o tym na jakim rodzaju kontraktu zatrudniony jest pracownik. Najważniejszą docelową zmianą jest potencjalne zwiększenie liczby stałych umów poprzez wprowadzenie niskich składek co zaowocuje bardziej stabilną sytuacją pracownika.

Wróć do listy artykułów