Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
15.07.2020 - Sebastian Stanowski

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – przypominamy co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2020

1 stycznia 2020 zmieniło się wiele zasad dotyczących kontraktów oraz zwolnienia. Wszystkie te zmiany reguluje ustawa o zrównoważonym rynku pracy WAB. Zmiany dotyczą zarówno pracowników jak i pracodawców. Pracodawcy płacą niższe  pracownicze WW za pracownika zatrudnionego na umowie na czas nieokreślony. Zatrudnieni w systemie payroll nabyli lepszą pozycję prawną i warunki pracy, a pracownicy na wezwanie więcej pewności co do pracy i dochodów.

Cel wprowadzenia WAB

Pracownicy na umowie na czas nieokreślony (umowa o pracę) często zatrudnieni są na lepszych warunkach niż pracownicy tymczasowi. Rząd chce zminimalizować te różnice i zadbać o większą równowagę rynku pracy. Pracownicy tymczasowi (pracujący na wezwanie) oraz zatrudnieni na zasadzie payroll umocnią swoją pozycją prawną oraz zdobędą większą pewność w kwestii zatrudnienia. Dla pracodawców natomiast korzystniejsze stanie się oferowanie umów o pracę na czas nieokreślony.

Co dokładnie reguluje WAB?

Poniżej prezentujemy spis treści oraz streszczenie poszczególnych punktów. Każda z pozycji została dokładnie opisana w osobnych artykułach, które przeczytać można po kliknięciu w interesujący nas temat.

  1. Praca na wezwanie

Od 1 stycznia 2020 pracodawcy zobowiązani są do zachowania minimalnego terminu 4 dni od wezwania do pracy do jej rozpoczęcia. Jeżeli pracodawca w ciągu tych 4 dni odwoła pracownika należy się mu wynagrodzenie za godziny, na które został do pracy wezwany. Po 12 miesiącach pracodawca jest zobowiązany zaoferować pracownikowi na wezwanie stały wymiar pracy.

  1. Zwolnienie za całokształt

Została wprowadzona nowa podstawa do zwolnienia: zwolnienie za całokształt. Pracodawca może zwolnić pracownika na podstawie całokształu (gdy żadna z innych podstaw do zwolnienia nie jest wystarczająca sama w sobie). W przypadku zwolnienia za całokształt sąd może przyznać pracownikowi dodatkową rekompensatę.

  1. Rekompensata przejściowa

Pracownik ma prawo do rekompensaty przejściowej od pierwszego dnia zatrudnienia. Zmienia się również sposób obliczania rekompensaty.

  1. System łańcuchowy

Od 1 stycznia 2020 między pracodawcą a pracownikiem w ciągu 3 lat mogą zostać podpisane maksymalnie 3 kontrakty na czas określony. Kolejna umowa jest automatycznie umową na czas nieokreślony (vast contract). Wcześniej dopuszczalne były 3 kontrakty w ciągu 2 lat.

  1. Składki pracownicze

Korzystniejsze dla pracodawców stało się zatrudnianie na umowach na czas nieokreślony ze względu na niższe składki pracownicze WW.

  1. Pracownicy payroll

Od 1 stycznia 2020 pracownicy agencji payrollingowych otrzymali co najmniej takie same warunki pracy jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u zleceniodawcy. Od 2021 otrzymają również prawo do lepszego programu emerytalnego.

Wróć do listy artykułów