Oszczędności inwestycje majątek podatek
22.09.2020 - Sebastian Stanowski

Belastingplan 2021: Opodatkowanie majątku

Co zmienia się a co zostaje bez zmian?

Każdy kto w 2020 posiada majątek większy niż € 30.846 (lub € 61.692 łącznie z partneren fiskalnym) musi zapłacić odpowiedni podatek. Mowa tu o majątku składającym się z oszczędności lub inwestycji typu obligacje lub inne papiery wartościowe. Od 2021 podatek będzie obowiązywał od kwoty  € 50.000 lub € 100.000 w przypadku gdy posiadamy partnera fiskalnego.

Sposób obliczania pozostaje bez zmian

Podatek od posiadanego majątku wyróżnia się trzema progami podatkowymi

 Majątek większy niżMajątek mniejszy niż
Kwota wolna od opodatkowania€ 0€ 50.000
Pierwszy próg€50.000€ 100.000
Drugi próg€ 100.000€ 1.000.000
Trzeci próg€ 1.000.000Nie dotyczy

W przypadku rozliczania się z partnerem fiskalnym należy pomnożyć razy dwa wszystki wartości w tabeli.

Taki sami pozostaje również "skład majątku" (Vermogensmix)

Belastingdienst używa stałego podziału między oszczędnościami a inwestycjami przy podziale na konkretne progi.

 OszczędnościInwestycje
PIerwszy próg67%33%
Drugi próg21%79%
Trzeci próg0%100%

Stawki podatku od posiadanego majątku oraz od zysku z oszczędności i inwestycji

W 2021 podatek od części oszczędnościowej będzie wynosił 0,03% (0,07% w 2020). Część inwestycyjna natomiast będzie obciążona podatkiem 5.69% (5,28 w 2020). Są to taryfy odnoszące się do całości majątku, od zysku z jego posiadania obowiązuje inny podatek.

Podatek od zysku z posiadanych oszczędności lub inwestycji

W 2021 każdy kto posiada majątek większy niż € 50.000 zapłaci 31% podatku od zysku z jego posiadania (30% w 2020).

Nowe progi podatkowe od posiadanego majątku nie mają żadnego wpływu na dofinansowania i dodatki

W przypadku obliczania wysokości dofinansowań obowiązują inne progi majątkowe.

Wróć do listy artykułów