Payroll, a praca w Holandii
13.07.2020 - Sebastian Stanowski

Payroll – zrównane prawa oraz warunki pracy

Wiele osób na terenie Holandii jest zatrudnionych i pracuje na kontraktach payroll często nie zdając sobie z tego nawet sprawy.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest przez uitzendbureau ale posiada stałe zatrudnienie w jednej firmie (często w stałych godzinach) wtedy często mamy do czynienia z umową payroll gdzie uitzendbureau pełni rolę agencji payrollingowej.

Agencja payrollingowa odciąża pracodawcę jeśli chodzi o prowadzenie administracji płacowej.

 

Payrolling wg ustawy WAB

Aby zaistniał kontrakt payroll muszą jednak wg nowej ustawy WAB spełnione zostać dwa warunki:

 1. Agencja payrollingowa nie pełni roli rekrutera (nie pozyskała ani nie wybrała pracownika)
 2. Pracownik nie może zostać ulokowany w pracy u innego zleceniodawcy, pracuje więc na wyłączność zleceniodawcy, którego dotyczy kontrakt.

Jeżeli obydwa te warunki zostają spełnione możemy mówić o umowie payroll a co za tym idzie wszystkich zmianach, które wprowadza WAB od 1 stycznia 2020. Co to za zmiany?

 

Zasady i warunki zatrudnienia w systemie payroll (zrównane z pracownikami stałymi)

Prawa

 • Nie ma zastosowania CAO dla pracowników tymczasowych (uitzendbranche), co za tym idzie brak systemu fazowego znanego z kontraktów tymczasowych
 • Przepada także możliwość wynagradzania pracownika jedynie za godziny przepracowane
 • Prawo do otrzymywania takiego samego wynagrodzenia podczas choroby jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy
 • Wszystkie prawa zrównane z innymi pracownikami

Warunki zatrudnienia

 • 13 wypłata (jeżeli obowiązuje u aktualnego pracodawcy)
 • Dni oraz zasady urlopowe takie same jak u pracowników stałych
 • Wszystkie warunki zrównane z innymi pracownikami

Zasady, które obowiązują zarówno pracowników tymczasowych jak i pracowników payroll

 • Zakaz pracy u zleceniodawcó gdzie odbywa się strajk
 • Zakaz pobierania opłaty lub jakiejkolwiek innej rekompensaty przez agencję payrollingową od pracownika za pracę u zleceniodawcy

  

Korzystniejsze uregulowania emerytalne od 2021

Od 1 stycznia 2021 pracownik payroll nabędzie prawo do „odpowiednich uregulowań emerytalnych”. Pracodawca (agencja payrollingowa) może to zapewnić na dwa sposoby:

 1. Pracownik payroll będzie brał udział w programie emerytalnym zleceniodawcy gdzie pracuje
 2. Agencja payrollingowa zaoferuje własny program emerytalny

Jeżeli agencja wybierze własne uregulowania emeytalne, muszą one spełniać poniższe warunki:

 1. Składki emerytalne odprowadzane są od pierwszego dnia pracy
 2. Program musi regulować kwestię emerytury dla najbliżych krewnych aby w razie śmierci pracownika mogli oni otrzymywać odpowiedni zasiłek
 3. Składki odprowadzane przez pracodawcę muszą być co najmniej równe „składkom minimalym”, które regulowane są prawnie i obliczane na podstawie średniej składki wszystkich funduszy emerytalnych na terenie Holandii

Podsumowując

 • Więcej praw dla pracowników zatrudnionych w ramach konstrukcji payroll
 • Takie same prawa i warunki zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni u zleceniodawcy bezpośrednio
 • Prawo do „odpowiednich uregulowań emerytalnych” z 1 stycznia 2021

 

Wróć do listy artykułów