Sprawdź swoje realne zarobki w Holandii.

Oblicz swoje wynagrodzenie netto, podatek dochodowy oraz należne pieniądze wakacyjne.

Wyniki obliczeń mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego oraz ilości przepracowanych godzin w roku.

Najczęściej zadawane pytania

Na jakiej zasadzie działa kalkulator?

Kalkulator opiera się na założeniu, że pracujemy 262 dni w roku (dni pracujące w 2020 roku). W ten sposób wylicza odpowiednie ulgi podatkowe oraz progi podatku dochodowego. Spełnienie tych założeń w rzeczywistości jest niewykonalne więc wyniki nigdy nie pokryją się całkowicie z faktycznymi zarobkami. Jednak daje wiarygodny obraz tego jak wyglądają obciążenia wynagrodzenia w Holandii.

Co to jest wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie netto to pensja wypłacana pracownikowi (potocznie "na rękę") przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składki emerytalne)

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie całkowite, przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracownika. W praktyce tym terminem określa się wysokość wynagrodzenia określonego w umowie o pracę, które przed wypłaceniem pracownikowi podlega potrąceniom wynikającym z prawa.

Czy wynik netto z kalkulatora to to samo co pensja netto "na rękę"?

Nie do końca. Wynagrodzenie wpływające na konto to pensja po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Stąd co roku musimy rozliczać się z podatku dochodowego kiedy to odprowadzone zaliczki są korygowane i otrzymujemy zwrot lub musimy dopłacić kiedy zaliczki były zbyt niskie. Wynik wynagrodzenia netto z kalkulatora to prawdziwe wynagrodzenie netto uwzględniające już korektę podatku dochodowego. Stąd może być niewiele różne od tego co otrzymujemy na "rękę".

Czy w kalkulatorze wyliczę swój zwrot podatku?

Niestety nie jest możliwe dokładne obliczenie zwrotu części odprowadzonego podatku dochodowego gdy nie znamy rocznego wynagrodzenia brutto. Porównując wynik podawany przez kalkulator z kwotą, którą faktycznie otrzymujemy można jedynie oszacować wysokość korekty. Jest ona jednak zależna od wielu czynników, takich jak ilość przepracowanych godzin w ciągu roku, wysokość wynagrodzenia czy rodzaj umowy, na której podstawie jesteśmy zatrudnieni.

Czy kalkulator podaje dokładne wyniki?

Tak, kalkulator wynagrodzeń pracuj.nl podaje dokładne wyniki korzystając jednak z pewnych założeń. Wszystkie wyliczenia odbywają się na podstawie roku (262 dni pracujące w 2020 roku). Dlatego jeżeli na przykład przepracujemy tylko pół roku w Holandii to kwota netto będzie już nieco inna. Aby obliczyć wtedy kwotę netto za pół roku wystarczy podzielić wtedy liczbę godzin w tygodniu przez dwa, itp.

Ile wynosi podatek dochodowy w Holandii?

Czy nadgodziny w Holandii są inaczej opodatkowane?

Od nadgodzin może być odprowadzana inna zaliczka na podatek dochodowy stąd wynagrodzenie wpływające na konto może wskazywać na to, że nadgodziny płatne są inaczej niż normalny czas pracy. W ujęciu rocznym jednak liczy się łączna liczba przepracowanych godzin i nie ma znaczenia ile godzin przepracowaliśmy jako nadgodziny a ile w normalnym czasie pracy.

Szukasz lepszej pracy w Holandii?

Zobacz nowe ofert pracy, z zakwaterowaniem lub bez, także dla par.

Copyright © 2020 - Pracuj.nl - praca w Holandii