16.09.2020 - Sebastian Stanowski

Nie płać podatku! Ulgi podatkowe w Holandii 2020

Najważniejsze ulgi podatkowe i kwota wolna od podatku - ile zarobić żeby nie płacić?

€ 29.355 - tyle wynosi kwota wolna od podatku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę VOF.

Znaczy to tyle, że nie odpisując od dochodu żadnych innych kosztów działalności, a stosując ulgi podatkowe, z których możemy skorzystać rozliczając się z podatku dochodowego!

Podział ulg podatkowych ze względu na to jak wpływają na podatek 

Ulgi podatkowe możemy podzielić na te, które zmniejszą należny podatek pośrednio oraz na te, które zmniejszają go bezpośrednio. Ulgi z pierwszej grupy odpisujemy od przychodu przez co zmniejsza się należność z tytułu podatku dochodowego (np. zelfstandig- i startersaftrek). Ulgi z drugiej grupy to ulgi, których wartość odejmujemy już od wyliczonego podatku dochodowego (arbeids- i algemeneheffingskorting). Poniżej lista oraz warunki konieczne do spełnienia.

Ulgi zmniejszające podatek pośrednio:

 1. Zelfstandigenaftrek - € 7030 (ulga dla przedsiębiorców)
  1. Jesteś przedsiębiorcą dla podatku dochodowego
  2. Spełniasz kryterium godzin
   1. W ciągu roku poświęcasz minimum 1225 godzin na pracę nad swoją działalnością gospodarczą
   2. Musisz więcej czasu poświęcać na swoją działalność niż na pozostałe zajęcia (np. praca na etacie). Jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 1 rok nie prowadziłeś firmy wtedy kryterium to nie obowiązuje
   3. Nawet jeśli nie prowadzisz firmy cały rok tylko na przykład zaczynasz w lipcu wtedy także w ciągu pozostałych 6 miesięcy musisz spełnić kryterium godzin
 2. Startersaftrek - € 2.123 (ulga dla początkujących przedsiębiorców)
  1. Musisz posiadać prawo do użycia zelfstandigenaftrek
  2. W ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 1 rok nie byłeś przedsiębiorcą dla podatku dochodowego
  3. W ciągu 5 lat masz prawo 3 razy zastosować startersaftrek
 3. MKB winstvrijstelling – 14% przychodu po zastosowaniu dwóch powyższych ulg

Ulgi zmniejszające podatek bezpośrednio:

 1. Algemene heffingskorting (ogólna ulga podatkowa)
  Wartość zależna od przychodu podlegającemu opodatkowaniu (po zastosowaniu 3 powyższych ulg pośrednich). Poniżej sposób obliczania algemene heffingskorting.
  Przychód większy niżPrzychód nie większy niżUlga
  € 0 € 20.711€ 2.711
  € 20.711€ 68.507€ 2.711 - 5,672% x (przychód podlegający opodatkowaniu - 20.711)
  € 68.507€ 0
 2. Arbeidskorting (ulga pracownicza)
  Wartość zależna od przychodu z działalności (przed zastosowaniem zelfstandigen- oraz startersaftrek!). Poniżej sposób obliczania
  Przychód większy niżPrzychód nie większy niżUlga
  € 0 € 9.9212,812% x przychód
  € 9.921€ 21.430€ 279 + 28,812% x (przychód - €21.430)
  € 21.430€ 34.954€ 3.595 + 1,656% x (przychód - € 21.430)
  € 34.954€ 98.604€ 3.819 - 6% x (przychód - €34.954)
  € 98.604-€ 0

Poniżej przykład zastosowania wszystkich wymienionych powyżej ulg pokazujący w jaki sposób kwota € 29.355 jest kwotą wolną od podatku dochodowego.

Przychód z działalności€ 29.355
Zelfstandigenaftrek- € 7.030
Startersaftrek- € 2.123
MKB winstvrijstelling- € 2.828
Przychód do opodatkowania€ 17.374
Podatek dochodowy I próg 37,35% € 6.515
Algemene heffingskorting- € 2.711
Arbeidskorting- € 3.726
Należny podatek dochodowy€ 0

W przypadku braku prawa do startersaftrek przychód wynosi odpowiednio € 27.116,5.

Oczywiście w rzeczywistości kwota ta będzie wyższa niż € 29.355 ponieważ każdy przedsiębiorca ponosi koszty swojej działalności, które od przychodu będzie odpisywał. Możnaby stwierdzić że € 17.374 przychodu podlegającemu opodatkowaniu jest wolne od dochodu ale w przypadku gdy przychód z działalnosci będzie dużo większy wtedy arbeidskorting może znacznie zmaleć co oznacza, że nie do końca byłoby to stwierdzenie prawdziwe. Powyższe wyliczenie powinno jednak rozjaśnić nieco w jaki sposób obliczany jest podatek dochodowy w Holandii i co ma na niego wpływ.

Realna stawka podatku dochodowego

Biorąc pod uwagę różne ulgi, które możemy wykorzystać obniżając tym samym nasz podatek dochodowy „realna” stawka nigdy nie wynosi tyle ile widnieje w tabelach poniżej. W największym możliwym uproszczeniu można powiedzieć, że powinniśmy wychodzić z założenia iż około 25% naszych zarobków będziemy musieli oddać fiskusowi.

 

 

 

Wróć do listy artykułów