11.10.2020 - Sebastian Stanowski

Belastingplan 2021: Korzystne zmiany dla zarabiających mniej!

Większa korzyść podatkowa dla osób z dochodem poniżej € 68.507

Poprzez wzrost ogólnej ulgi podatkowej (algemene heffingskorting) zwiększy się dochód osób zarabiających poniżej € 68.507. Im mniejszy dochód tym większa korzyść!

Czym jest ulga algemene heffingskorting?

Jest to ulga podatkowa bezpośrednio zmniejszająca wysokość podatku dochodowego. Sposób jej zastosowania przy obliczaniu należnego podatku dochodowego można zobaczyć w jednym z naszych poprzednich artykułów:

Nie płać podatku! Ulgi podatkowe w Holandii 2020

W jaki sposób obliczana jest ogólna ulga podatkowa algemene heffingskorting?

Poniższa tabela tabela przedstawia sposób obliczania ogólnej ulgi podatkowej w 2020 roku:

Przychód większy niżPrzychód nie większy niżUlga
€ 0 € 20.711€ 2.711
€ 20.711€ 68.507€ 2.711 - 5,672% x (przychód podlegający opodatkowaniu - 20.711)
€ 68.507€ 0

Tutaj natomiast możemy zobaczyć jak obliczać będziemy algemene heffingskorting w roku 2021:

Przychód większy niżPrzychód nie większy niżUlga
€ 0 € 21.043€ 2.837
€ 21.043€ 68.507€ 2.837 - 5,977% x (przychód podlegający opodatkowaniu - 21.043)
€ 68.507€ 0

 

Jak widzimy zmieniła się maksymalna wartość ulgi oraz procentowy współczynnik redukcji, które to dwa czynniki mają wpływ na to że osoby o mniejszych dochodach czerpią większe korzyści z zastosowania algemene heffingskorting.

Jak zmieniała się wysokość ogólnej ulgi podatkowej w ostatnich latach?

W poniższej tabeli możemy zobaczyć jak wysokość algemene heffingskorting zmieniała się na przestrzeni ostatnich 3 lat.

 2018201920202021
Ogólna ulga podatkowa€ 2.265€ 2.477€ 2.711€ 2.837
Afbouwpercentage (procentowy współczynnik redukcji)4,683%5,147%5,672%5,977%

No dobrze, a jak przekłada się to na właściwe liczby?

Jeżeli w 2021 zarobimy w ciągu roku € 20.000 zapłacimy € 126 podatku dochodowego mniej niż w 2020 dzięki podwyższeniu ogólnej ulgi podatkowej.

Jeżeli natomiast na przykład zarobimy € 40.000 to zapłacimy € 87 podatku dochodowego mniej niż rok wcześniej tylko dzięki podniesionej uldze algemene heffingskorting.

 

Inne artykuły z serii Belastingplan 2021 znajdziesz w naszym artykule głównym: 

Niższe podatki i większe ulgi! - Belastingplan 2021

 

Wróć do listy artykułów