28.09.2020 - Sebastian Stanowski

COVID-19: Nowe rozporządzenia w Holandii!

Zaostrzone środki ostrożności w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Podczas krajowej konferencji prasowej premiera Marka Rutte oraz ministra zdrowia i sportu Hugo de Jonge ogłoszone zostały nowe rozporządzenia majace na celu ograniczenie kontaktów społecznych. Krajowe wytyczne obowiązują od wtorku 29 września od godziny 18:00 przez nadchodzące 3 tygodnie (do 20 października).

Nowe środki bezpieczeństwa nakierowane są na ograniczanie kontaktów społecznych bez konieczności zatrzymywania gospodarki oraz niepotrzebnych szkód ekonomicznych.

Zasady dla przestrzeni zamkniętych

 • Wskazana jest w dalszym ciągu praca zdalna chyba, że jest to niemożliwe. Jeżeli wykryty zostanie przypadek zarażenia w miejscu pracy może ono zostać zamknięte na 14 dni.
 • Odwiedziny w miejscu zamieszkania ograniczone do 3 gości. Nie obowiązuje mieszkańców danego gospodarstwa domowego oraz dzieci do lat 12.
 • W pozostałych zamkniętych przestrzeniach maksymalna grupa to 4 osoby. Nie wliczają się dzieci do lat 12. Oznacza to, że nawet 4 osoby mieszkające pod jednym dachem to maksymalnej wielkości grupa np w kinie lub restauracji.
 • Maksymalna liczba osób na daną przestrzeń do 30.
 • Restauracje i puby zamykane są o 22:00, goście wpuszczani są do 21:00.
 • W placówkach gastronomicznych wymagane jest podawanie danych kontaktowych na wypadek wykrycia zarażenia. W miejscach ze stałym przepływem osób (np muzea, biblioteki) wymaga jest rezerwacja na zasadzie przedziałów czasowych.
 • Sklepy są zobowiązane do przestrzegania i umożliwienia zachowywania bezpiecznego odstępu 1,5 m między odwiedzającymi. W niektórych placówkach wprowadzone mogą zostać przedziały czasowe (2 razy po godzinie) dla osób starszych i znajdująych się w grupie ryzyka.
 • Osoby wykonujące zawody charakteryzujące się bezpośrednim kontaktem z klientami zobowiązane są do prowadzenia ich rejestracji.

 

 

Zasady dla przestrzeni otwartych

 • W przypadku aktywności na zewnątrz gdzie nie ma mowy o stałym przepływie osób obowiązuje maksymalna liczba 40. Wliczając w to dzieci do lat 12 oraz wyłączając personel.
 • W przypadku miejsc z ciągłym przepływem osób jak ogrody zoologiczne lub supermakrety obowiązuje zasada liczby odwiedzających na metr kwadratowy.
 • Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 • Zalecane jest ograniczenie podróżowania do absolutnego minimum.

Wyjątki

Wyjątki dla nowego maksimum 30 osób w przestrzeni zamkniętej oraz 40 w przypadku przestrzeni otwartych:
 • Pogrzeby
 • Miejsca pracy gdzie przebywanie większej grupy osób jest niezbędne do kontynuowania działalności instytucji/przedsiębiorstwa (do 100 osób)
 • Strajki i protesty
 • Zgromadzenia religijne
 • Sklepy, supermarkety, biblioteki, muzea, ogrody zoologiczne i tym podobne gdzie można mówić o stałym przepływie osób
 • Placówki edukacyjne, szkoleniowe oraz przedszkola
 • Transport publiczny (z wyłączeniem łodzi turystycznych)
 • Wydarzenia sportowe
 • Zgromadzenia młodzieżowe (np harcerstwo)
 • Lotniska
Wyjątki dla nowego maksimum 4 osobowej grupy
 • Mieszkanie pod jednym dachem
 • Dzieci do lat 12
 • Obrzędy religijne
 • Protesty
 • Pogrzeby
 • Wykonawcy w przypadku spektakli, pokazów tanecznych, muzycznych lub sportowych
 • Studenci i uczniowie w placówkach edukacyjnych
Wyjątki dla ograniczenia godzin otwarcia placówek gastronomicznych
 • Placówki dostępne w części lotniska dostępnej dla pasażerów po odprawie

Do kiedy obowiązują nowe rozporządzenia?

Nowe środki ostrożności obowiązują przez 3 tygodnie. 20 października 2020 zostanie podjęta decyzja o tym czy zostaną utrzymane, zaostrzone czy złagodzone.

Wróć do listy artykułów