04.10.2020 - Sebastian Stanowski

Belastingplan 2021: Dobre zmiany w dofinansowaniach i dodatkach w Holandii

Bardziej sprawiedliwy i "ludzki" system dodatków i dofinansowań

Rząd holenderski w planie na 2021 rok zaproponował zmiany mające doprowadzić do tego aby system dodatków i dofinansowań stał się sprawiedliwszy i bardziej "ludzki".

Ulepszenie systemu w ujęciu krótkoterminowym

Zmiany w systemie dofinansowań i dodatków zakładają większe zaufanie pokładane w mieszkańcach i ułatwienie kontaktu z Belastingdienst. Nowe podejście opiera się na trzech filarach:

 • Poprawa pozycji i ochrony prawnej osób pobierających świadczenia.
 • Bardziej "ludzkie" podejście do mieszkańców.
 • Zmiany w rozumieniu pojęcia "partner" wg Belastingdienst

 

 

Zmiany w systemie świadczeń

Poprawa pozycji prawnej pobierających świadczenia
 • Będziemy mogli wcześniej zareagować na decyzję Belastingdienst. Otrzymamy tym samym możliwść wcześniejszego kontaktu i możliwość rozwiązania problemu. Zapobiegnie to ilości odwołań oraz znacznie przyspieszy załatwianie sporów.
 • Belastingdienst będzie mógł zatrzymać wypłacanie świadczenia lub nałożyć karę finansową tylko wtedy jeżeli wcześniej otrzymamy wystarczająco dużo czasu i możliwości na dostarczenie odpowiednich informacji i wyjaśnień z naszej strony.
 • Belastingdienst będzie mógł pozyskiwać więcej informacji od osób trzecich i innych instytucji, np właściciela mieszkania, któe wynajmujemy. Nie będzie tak jak do tej pory, że wszystkie informacje musimy dostarczać sami.

 

"Ludzkie podejście"
 • Jeżeli nie zapłacimy części faktury w ciągu rok nie będzie tak jak do tej pory, że będziemy musieli zwracać cały dodatek do opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag).
 • Zarówno mieszkańcy jak i Belastingdienst tracą dużo czasu i zasobów na ściąganie i płacenie małych kwot. Aby temu zapobiec jeżeli kwota do zwrotu będzie niższa niż € 47 nie będziemy musieli jej płacić do Belastingdienst!
 • Belastingdienst w wyjątkowcyh przypadkach otrzyma możliwość obniżenia wysokości zobowiązania, które musimy zwrócić. W ten sposób będzie można zapobiec sytuacjom, w którym dłużnik wpada w jeszcze większe zadłużenie i problemy.
Zmiana w rozumieniu pojęcia "partner"
 • W niektórych przypadkach zasady systemu świadczeń same w sobie sprawiają, że wiele osób ma niepotrzebne problemy. Np dodatek do opieki na dzieckiem (kinderopvangtoeslag) jest uzależniony od tego żeby obydwoje opiekunów pracowało. Dla osób, których partner odsiaduje karę więzienia lub umieszczony jest w domu opieki jest więc niemożliwe uzyskanie oraz utrzymanie dodatku. Reguły zostaną tak dopasowane aby w takich sytuacjach dodatek do opieki nad dzieckiem mógł zostać utrzymany.
 • Ewentualny partner nie będzie liczony do całego roku, za który otrzymujemy świadczenia ale od pierwszego dnia miesiąca, w którym można mówić o rozpoczęciu związku. W ten sposób Belastingdienst chce rozwiązać problemowe sytuacje gdzie otrzymujący dodatki musieli je później zwracać nawet za okres kiedy faktycznie nie mieli partnerów.

Pierwsze kroki do poprawy sytuacji mieszkańców

Proponowane zmiany mają na celu poprawić pozycję mieszkańców w relacji z urzędem skarbowym w temacie dodatków i dofinansowań. Belastingdient będzie także podchodził do każdej ze spraw dużo bardziej indywidyualnie. W ten sposób możemy otrzymać dodatek do opieki na dziecko jeżeli nasz partner nie pracuje i jest np umieszczony w domu opieki. W założeniu są to pierwsze kroki do kolejnych zmian, które w jeszcze większym stopniu ułatwią kontakty z Belastingdienst oraz poprawią naszą pozycję w sporach z powyższym.

 

Inne artykuły z serii Belastingplan 2021 znajdziesz w artykule głównym

Niższe podatki i większe ulgi! - Belastingplan 2021

 

Wróć do listy artykułów