Emerytura pracownika tymczasowego w Holandii
06.12.2020 - Sebastian Stanowski

Emerytura pracownika tymczasowego

Praca tymczasowa a emerytura

Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w agencjach pracy tymczasowej mają tak jak inni pracownicy prawo do emerytury.

Wysokość wieku emerytalnego

Wiek emerytalny w 2020 wynosi 66 lat i 4 miesiące.

Pracownicy tymczasowi, którzy ukończyli 21 lat i przepracowali co najmniej 26 tygodni obowiązkowo biorą udział w planie emerytalnym dla pracowników tymczasowych. Plan ten zarządzany jest przez fundusz emerytalny StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeeldiensten). W niektórych przypadkach agencje pracy tymczasowej korzystają z innego funduszu emeytalnego oferującego taki sam plan emerytalny.

Udział w planach emerytalnych zależny jest od liczby przepracowanych tygodni:
  • < 26 tygodni - pracownik nie bierze udziału w żadnym planie emerytalnym
  • 26 – 78 tygodni - pracownik  bierze udział w planie podstawowym
  • > 78 tygodni - pracownik bierze udzial w planie rozszerzonym
Plan podstawowy

W planie podstawowym składką odprowadza pracodawca (2,6% ze stawki godzinowej). Podstawa emerytalna obliczana jest ze stawki godzinowej brutto minus franszyza, która w 2020 wynosi € 6,83. Z podstawy emerytalnej obliczany jest natomiast budowany kapitał emerytalny czyli pieniądze, które pracownik rzeczywiście odkłada, a które są przez fundusz inwestowane. Kapitał emerytalny to 4,2% podstawy emerytalnej.

Przykład (składka oraz kapitał emerytalny za 4 tygodnie)

Stawka godzinowa brutto                               - € 12,50

Ilość godzin w tygodniu                                            - 40

Wynagrodzenie brutto za 4 tygodnie      - € 12,50 x 40 x 4 = € 2000

Składka emerytalna za 4 tygodnie              - 2,6% x € 2000 = € 52

Podstawa emerytalna                                       - € 2000 – (160 x € 6,83) = € 907,20

Kapitał emerytalny za 4 tygodnie               - 4,2% x € 907,20 = € 38,10

 

Jeżeli po przepracowaniu 26 tygodni pracownik zmieni agencję pracy w dalszym ciągu bierze udział w podstawowym planie emerytalnym. Pod warunkiem, że przerwa w pracy nie była dłuższa niż 52 tygodnie. Jeżeli była wtedy liczenie zaczynamy od początku.

 

Plan rozszerzony

W planie rozszerzonym składka wynosi 12% z czego 4% odprowadza pracownik a 8% pracodawca. Podstawa obliczana jest tak samo jak w planie podstawowym. Kapitał emerytalny natomiast budowany jest zależnie od wieku, im więcej lat tym szybciej budowany jest kapitał.

WiekProcent podstawy emerytalnej
21-244,2%
25-295,1%
30-346,3%
35-397,6%
40-449,3%
45-4911,45%
50-5413,9%
55-5917,2%
60-6421,3%
65-6625,6%

 

Jeżeli pracownik w trakcie trwania planu rozszerzonego zmienia agencję pracy i przerwa w pracy trwa mniej niż 26 tygodni pracownik w dalszym ciągu bierze udział w planie rozszerzonym. Jeżeli przerwa trwa od 26 do 52 tygodni wtedy wraca do planu podstawowego. W przypadku przerwy dłuższej niż 52 tygodnie liczenie zaczynamy od początku.

 

Rozwód lub śmierć partnera

W przypadkuz związku małżeńskiego lub zarejestrowanego związku partnerskiego kwestie związane z rozwodem lub śmiercią partnera są w głównej mierze uregulowane w ramach planu emerytalnego.

  • Rozwód

Rozwód lub zakończenie związku partnerskiego należy do funduszu zgłosić w ciągu dwóch lat. Partnerka lub partnerka mają prawo do części zgromadzonego do tej pory kapitału emerytalnego

  • Śmierć

Śmierć ubezpieczonego przed przejściem na emeryturę

W przypadku śmierci w chwili zatrudnienia w agencji pracy partner otrzymuje emeryturę partnerską – zależną od zbudowanego kapitału emerytalnego oraz wynagrodzenia w chwili śmierci. Dzieci zmarłego mogą ubiegać się o tzw. emeryturę sierocą.

Śmierć ubezpieczonego po przejściu na emeryturę

W przypadku śmierci po przejściu na emeryturę partnerowi przysługuje prawo do zasiłku emerytalnego jedynie w przypadku gdy jest współubezpieczony. Przed przejściem na emeryturę można zadecydować czy zbudowany kapitał emerytalny częściowo przeznaczymy na emeryturę partnerską czy w całości na wyższą emeryturę własną.

Śmierć ubezpieczonego w kolejnym związku małżeńskim

Po rozwodzie zarówno były jak i obecny partner może ubiegać się o emeryturę partnerską. Zarówno w przypadku małżeństwa jak i zarejestrowanego związku partnerskiego.

Emerytury partnerskie oraz sieroce są w większości przypadków bardzo niskie i w związku z tym wypłacane w formie jednorazowego świadczenia.

Emerytura w przypadku przeprowadzki do innego kraju

Kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego otrzymujemy list z wszystkimi przydatnymi informacjami z tym związanymi. Tyle czasu mniej więcej będziemy potrzebowali aby uregulować wszystkie sprawy związane z przeprowadzką i transferem należnej nam emerytury za granicę.

Niezależnie od tego gdzie będziemy ubiegać się o wypłacanie zasiłku emerytalnego będziemy zobowiązani do odprowadzania z tego tytułu podatku. W przypadku krajów UE sprawa jest uregulowana umowami między urzędami skarbowymi poszczególnych krajów co pozwala na unikanie podwójnego opodatkowania emerytury.

W przypadku Polski StiPP lub SVB dokonuje wypłat w euro, każdy przelew zagraniczny wiąże się z kosztami ze strony funduszu (około € 0,50 za przelew) jak i możliwe także, że z bankiem w którym posiadamy rachunek w Polsce. W przypadku niewielkiego kapitału emerytalnego możemy zdecydować się na wypłatę raz na 3 miesiące lub nawet raz w roku. Należy w tym celu skontaktować się z SVB.

Wróć do listy artykułów