01.10.2020 - Sebastian Stanowski

CAO dla pracowników tymczasowych 2020-2021 – co się zmieniło?

Zmiany w CAO dla pracowników tymczasowych to zmiany bardzo korzystne głównie dla pracowników!

Z dniem 30 grudnia 2019 wszyscy pracownicy tymczasowi otrzymali takie same warunki pracy lepszą pozycję prawną oraz więcej pewności w kwestii zatrudnienia. Tak ustaliły związki zawodowe (FNV< CNV Vakmensen, De Unie i LBV) z ABU i NBBU (dwa związki agencji pracy tymczasowej. Wcześniej ABU i NBBU miały oddzielne CAO dla pracowników tymczasowych, które obecnie zostało ujednolicone i obowiązuje jako jedno.

Czym właściwie jest Układ Zbiorowy Pracy - CAO?

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) to pisemny zbiór umów pomiędzy pracodawcami a pracownikami reprezentowanymi przez wymienione w akapicie wyżej związki zawodowe. Zawierają postanowienia dotyczące warunków zatrudnienia, np. wynagrodzenia oraz dodatków do pensji, okresu próbnego, ciąży oraz urlopu macierzyńskiego, emerytury czy szkoleń. Każda branża ma odpowiednie CAO, w omawianym przypadku jest to CAO dla pracowników tymczasowych, które łączy praca za pośrednictwem agencji pracy.

Zmiany, które zaszły już we wrześniu 2019

Wyższe wynagrodzenie

Obok istniejących dodatków wprowadzone zostały dodatki za pracę w warunkach obciążających fizycznie związane z jej charakterem (w tym za pracę w niskich lub wysokich temperaturach oraz z użyciem niebezpiecznych substancji)

Czas pracy liczony po zmianie agencji pracy

Jeżeli pracownik przechodzi z inicjatywy agencji do innej agencji (w ramach jednego koncernu) to brany pod uwagę jest jego dotychczasowy przepracowany czas. Oznacza to zachowanie wysokości wynagrodzenia oraz perspektywy na jego okresowe podwyższanie.

Powyższa zasada znajduje zastosowanie również w przypadku gdy pracownik zmienia agencję pracy (w ramach tego samego lub innego koncernu) w celu wykonywania pracy u dotychczasoego zleceniodawcy.

Zmiany po 30 grudnia 2019

Z dniem 30 grudnia dwa CAO dwóch związków agencji pracy tymczasowej ABU i NBBU zostały ujednolicone. Oznacza to takie same warunki pracy dla wszystkich pracowników tymczasowych w Holandii.

Poniżej prezentujemy zmiany jakie zostały uzgodnione pomiędzy ABU i NBBU oraz związkami zawodowymi:

System fazowy

ABU pracowało dotychczas z 3 fazami (A, B, C) a NBBU z 4 (1-4). Obecnie każda agencja pracy może wybrać i zdecydować się na numerację jedną albo drugą, jest to dozwolone przez obowiązujące ujednolicone CAO.

Payrolling

Z wejściem w życie ustawy WAB 1 stycznia 2020 payrolling jest osobno prawnie regulowany. Z tego powodu kontrakty payroll nie są dłużej regulowane przez CAO dla pracowników tymczasowych.

Pozycja prawna

 • Wprowadzony zostaje minimalny czas trwania kontraktu 4 tygodnie podczs fazy A/1-2 dla następujących po sobie umów bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (uitzendbeding) na czas określony w tej samej agencji lub u tego samego zleceniodawcy.
 • Po 26 przepracowanych tygodniach okres wypowiedzenia kontraktu z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia będzie wynosił 10 dni.
 • Dla kontraktów bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia na czas określony i nieokreślony obowiązuje określony prawnie okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie jest możliwe jeżeli czas na jaki została zawarta jest krótszy niż okres wypowiedzenia.

 Wynagrodzenie

 • Pracownicy tymczasowi mają prawo do wynagrodzenia uregulowanego przez zleceniodawcę
 • Pracownicy tymczasowi zatrudnieni na fazie C/4, którzy przed 30 grudnia 2019 otrzymywali wynagrodzenie zapewnione przez ABU-CAO przechodzą z tym dniem na wynagrodzenie uregulowane przez pracodawcę, przy czym musi ono być conajmniej równej wysokości
 • Wynagrodzenie regulowane przez zleceniodawcę dla pracowników sezonowych
 • Pracownicy tymczasowi mają prawo do (częściowego) zwrotu kosztów dojazdu jeżeli zleceniodawca reguluje to u siebie
 • Pracownicy tymczasowi szybciej osiągają okresowe podwyżki w przypadku gdy pełnią tę samą funkcję u różnych zleceniodawców przez tę samą agencję pracy
 • Jeżeli dojdzie do odwołania pracy przysługuje pracownikom tymczasowym prawo do 100% ostatniej stawki godzinowej (w fazie B/3 lub C/4). W przypadku fazy C/4 u nowego zleceniodawcy obowiązuje dodatkowo stawka minimum 90% poprzedniej i 85% najwyższej odkąd pracownik zatrudniony jest na fazie C/4.
 • Dla całej branży tymczasowej obowiązuje jednakowe uregulowanie wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby. W pierwszym roku 90% wynagrodzenia, a w drugim 85%
 • Dodatek wakacyjny podniesiony do 8,33%
 • Dodatki za pracę w godzinach nienormowanych oraz nadliczbowych będą wypłacane od razu lub po uzgodnieniu zarezerwowane i wybrane jako urlop

Urlop

 • Wszyscy pracownicy mają prawo do 25 dni urlopowych
 • Po ujednoliceniu CAO zmienia się także uregulowanie krótkich urlopów oraz urlopów z wyjątkowych okoliczności. Dodane są urlopy ze względu na narodziny dziecka oraz egzaminu zawodowego, natomiast wykreślony został urlop ze względu na przeprowadzkę

Nowe CAO obowiązuje od 30 grudnia 2019 do 31 maja 2021

 

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

 1. Zwolnienie za "całokształt"
 2. Praca na wezwanie - kontrakty i zmiany 2020
 3. Ketebepaling - kiedy ten vast contract?
 4. Payroll - zrównane prawa oraz warunki pracy
 5. Emerytura pracownika tymczasowego
 6. Rekompensata przejściowa
 7. Niezdolność do pracy 

 

Wróć do listy artykułów